Regneark rett i nettleseren din!

Navn på regneark:

Vær oppmerksom på at det ikke er noen form for sikkerhet lagt inn i dette programmet.
Om noen gjetter riktig navn på regnearket ditt, kan de endre eller slette det!
Det lagres ingen informasjon om deg når du bruker dette regnearkprogrammet.

Regnearkprogrammet er basert på dhtmlxSpreadsheet, med modifikasjoner gjort av bitjungle.