• Forklare noen måleprinsipp for trykk, temperatur, mengde- og nivåmåling.
    • vurdering 6-5: Eleven kan forklare den grunnleggende oppbyggingen av et generelt måleinstrument, kan redegjøre for flere sensortyper og kan forklare litt om instrumentsignaler og områdejustering. Eleven kan forklare hvordan mengde- og nivåmåling kan gjøres.
    • vurdering 4-3: Eleven kan forklare den grunnleggende oppbyggingen av et generelt måleinstrument, og kan redegjøre for noen sensortyper eller instrumentsignaler. Eleven har en grunnleggende forståelse for hvordan mengde- og nivåmåling kan gjøres.
    • vurdering 2: Eleven kan forklare den grunnleggende oppbyggingen av et generelt måleinstrument.
  • Hører til læreplanmål T7