• Ha en forståelse for sammenhengen mellom prosess og produktkvalitet.
    • vurdering 6-5: Eleven har forståelse for sammenhengen mellom prosess, og kvalitet kan gjøre nødvendige korreksjoner. Eleven forstår betydningen av homogenitet.
    • vurdering 4-3: Eleven forstår at det er en sammenheng mellom prosess og produktkvalitet, og klarer å gjøre nødvendige korreksjoner i enkle prosesser for å oppnå ønsket kvalitet.
    • vurdering 2: Eleven forstår at det er en sammenheng mellom prosess og produktkvalitet.
  • Hører til læreplanmål P9