• Kjenne til aggregattilstander og faseoverganger.
    • vurdering 6-5: Eleven har en god forståelse for hva aggregattilstander er, og kan lese av fasediagram for flere ulike stoff. Eleven kan gi enkle forklaringer til hvordan faseoverganger foregår.
    • vurdering 4-3: Eleven har en god forståelse for hva aggregattilstander er, og kan lese av et fasediagram for vann.
    • vurdering 2: Eleven kjenner til de ulike aggregattilstandene til vann, og kan forklare når de inntreffer.
  • Hører til læreplanmål P9