• Kjenne til ulike egenskaper ved syrer og baser.
    • vurdering 6-5: Eleven vet hvor syrer og baser skal plasseres i en pH-skala, og kan forklare hva som skjer når syrer og baser blandes. Eleven kjenner til ione-begrepet, og kan bruke dette i sammenheng med syrer og baser.
    • vurdering 4-3: Eleven vet hvor syrer og baser skal plasseres i en pH-skala, og kan forklare hva som skjer når syrer og baser blandes.
    • vurdering 2: Eleven vet hvor syrer og baser skal plasseres i en pH-skala.
  • Hører til læreplanmål P9