• Forklare hva kjemiske bindinger er.
    • vurdering 6-5: Eleven vet at molekyler er satt sammen av to eller flere atomer, og kan forklare kovalente bindinger, ionebindinger og metallbindinger.
    • vurdering 4-3: Eleven vet at molekyler er satt sammen av to eller flere atomer, og kan gi eksempler på flere ulike typer av bindinger.
    • vurdering 2: Eleven vet at molekyler er satt sammen av to eller flere atomer.
  • Hører til læreplanmål P9