• Kunne operere en simulator, og tolke resultatene.
    • vurdering 6-5: Eleven har god innsikt i operasjon av simulatoren, og er i stand til å tolke resultatene på en selvstendig måte.
    • vurdering 4-3: Eleven har god innsikt i operasjon av simulatoren, og er i stand til å tolke resultatene med noe veiledning.
    • vurdering 2: Eleven kan operere en simulator.
  • Hører til læreplanmål P5