• Forstå hva som er pådrag og utganger i prosesser og enhetsoperasjoner.
    • vurdering 6-5: Eleven klarer å finne alle pådrag og utganger i enkle prosesser og enhetsoperasjoner.
    • vurdering 4-3: Eleven klarer å finne de fleste pådrag og utganger i enkle prosesser og enhetsoperasjoner.
    • vurdering 2: Eleven klarer å finne noen pådrag og utganger i enkle prosesser og enhetsoperasjoner.
  • Hører til læreplanmål P4