• Forstå farene med ekstreme trykk og temperaturer.
    • vurdering 6-5: Eleven har en god forståelse for farene med ekstreme trykk og temperaturer, og forstår sammenhengen mellom trykk, volum og temperatur.
    • vurdering 4-3: Eleven vet at ekstreme trykk og temperaturer kan være en sikkerhetsrisiko, og kan forklare hvorfor det er slik.
    • vurdering 2: Eleven vet at ekstreme trykk og temperaturer kan være en sikkerhetsrisiko, og kan gi enkle eksempler.
  • Hører til læreplanmål P3