• Ha en grunnleggende forståelse for virkemåte og anvendelse til de mest vanlige typer av måleinstrumenter.
    • vurdering 6-5: Eleven kjenner til de mest vanlige typer av måleinstrumenter, og vet i hvilke sammenhenger de brukes. Eleven kan forklare virkemåte til instrumentene.
    • vurdering 4-3: Eleven kjenner til de mest vanlige typer av måleinstrumenter, og vet i hvilke sammenhenger de brukes.
    • vurdering 2: Eleven kjenner til noen vanlige typer av måleinstrumenter.
  • Hører til læreplanmål P1