• Forstå hva som menes med begrepet kvalitet.
    • vurdering 6-5: Eleven forstår hva som menes med kvaliteten til et produkt, og forstår konsekvensene av endringer i produksjons-prosessen.
    • vurdering 4-3: Eleven forstår hva som menes med kvaliteten til et produkt.
    • vurdering 2: Eleven kan forklare hva kvalitet er, ved hjelp av enkle eksempler.
  • Hører til læreplanmål D8