• Skrive en avviksrapport for en uønsket hendelse i et prosessanlegg.
    • vurdering 6-5: Eleven kan skrive en enkel avviksrapport på en ryddig og lett forståelig måte.
    • vurdering 4-3: Eleven kan skrive en enkel avviksrapport.
    • vurdering 2: Eleven vet hva en avviksrapport er.
  • Hører til læreplanmål D7