Utforminga av dette undervisningsopplegget ble påbegynt våren 2008, og det har etterhvert blant annet resultert i en ganske omfattende bok. Målsetninga med undervisningsopplegget er at det skal være et elevaktivt og praktisk fag, selv om det ikke benyttes noe fysisk utstyr. Dette gjøres gjennom utstrakt bruk av simulatorer og interaktive animasjoner som kjøres på datamaskiner.