Nyeste innlegg

Nå kan du få boka på papir!

Fagteksten du finner på dette nettstedet er nå også tilgjengelig som papirbok. Gyldendal har kommet med en ny utgave av sin TIP-serie, og der har kjemiprosess kommet inn som et eget kapittel.

De viktigste forskjellene mellom denne nettutgaven av boka og det du finner i TIP-serien? I TIP-serien har jeg og Gyldendal:

  • gjort et utvalg av teksten for å 
gi kjemiprosessfaget et passe 
omfang i programfag på vg1 TIP.
  • skrevet om en del av teksten 
som følge av at omfanget er tilpasset.
  • skrevet om en del tekst for å bedre 
passe i formatet til TIP-serien.
  • gitt teksten en grundig gjennomgang 
av andre fagpersoner.
  • produsert helt nye illustrasjoner.
  • tilgjengeliggjort gode animasjoner.

Løp og kjøp! :-)

Videoforelesninger

Det er kanskje ikke så lett å oppdage, men det blir hele tiden gjort små endringer og forbedringer i boka. En av de større endringene som er gjort denne vinteren, er at det nå finnes videoforelesninger på enkelte sider. Les mer »

Tegne flytskjema på nettet

Tidligere har elevene på Hjalmar Johansen vgs brukt programvaren Dia for å tegne flytskjema, men årets elever skal prøve seg med et nettbasert system. Her er mer informasjon. Les mer »

Årsplan 2010-2011

Jeg har gjort klar en årsplan for elever på vg1 TIP ved Hjalmar Johansen vgs i kjemiprosessfaget. Nytt av året er at jeg har planlagt å ha prøve hver eneste uke gjennom hele skoleåret! Ellers er årsplanen ganske lik den fjorårets elever hadde, men det kan godt hende at jeg gjør justeringer underveis. Les mer for å se planen! Les mer »

Vi flytter

Boka flytter til en ny adresse: http://www.bitbok.no/kjemiprosess/. Vennligst oppdater alle bokmerker og lenker!

Elevene har glogget!

I kjemi- og prosessundervisninga på Hjalmar Johansen vgs jobber vi mye med datamaskiner og Internett, også når vi skal gjøre skriftlige arbeider. Denne våren har vi brukt nettjenesten Glogster for å lage plakater. Alle TIP-elevene laget kjempefine nettplakater, og noen ble riktig så originale. Her er to eksempler på det! Les mer »

Fra vanskelig og kjedelig til morsomt og lett

Dette skoleåret er snart ferdig, og tiden er inne for å takke årets vg1 TIP-elever på Hjalmar Johansen vgs i Skien for innsatsen. De har gjort en kjempefin jobb for å gjøre undervisningsopplegget bedre, både gjennom direkte tilbakemeldinger i undervisninga og i spørreundersøkelser. Her er navna på årets elever, og noen interessante resultater fra den siste spørreundersøkelsen. Les mer »

Vurdering!

Skoleåret er snart over, og nå er det på tide at elevene vurderer faget, undervisningsopplegget og læreren. Les mer »

Mer bruk av sosiale medier

Boka «Introduksjon til kjemisk prosessindustri» er nå nesten komplett, men den blir aldri ferdig! Elever og andre interesserte skal alltid ha mulighet til å påvirke innholdet, og nå har jeg jobbet litt med bedre koblinger mot Facebook og Twitter. Les mer »

Lettere å finne ut hva som forventes

Du vet sikkert at det finnes læreplaner for alle fagene du har på skolen, hvor det står litt om hva som er formålet med de ulike fagene. Det står som oftest også ganske mye om hva som er målet for opplæringen i faget. Men så er det opp til skolen, læreren og deg hva innholdet i faget skal være, og hvordan du skal vurderes. Vet du egentlig nok om hva som er målet og innholdet i kjemi- og prosessfag på vg1, og vet du hvordan læreren har tenkt å vurdere deg? Les mer »