Fagteksten du finner på dette nettstedet er nå også tilgjengelig som papirbok. Gyldendal har kommet med en ny utgave av sin TIP-serie, og der har kjemiprosess kommet inn som et eget kapittel.

De viktigste forskjellene mellom denne nettutgaven av boka og det du finner i TIP-serien? I TIP-serien har jeg og Gyldendal:

  • gjort et utvalg av teksten for å 
gi kjemiprosessfaget et passe 
omfang i programfag på vg1 TIP.
  • skrevet om en del av teksten 
som følge av at omfanget er tilpasset.
  • skrevet om en del tekst for å bedre 
passe i formatet til TIP-serien.
  • gitt teksten en grundig gjennomgang 
av andre fagpersoner.
  • produsert helt nye illustrasjoner.
  • tilgjengeliggjort gode animasjoner.

Løp og kjøp! :-)