Har du forslag til tilleggstoff for dette kapitlet? Send en melding!

Tetthet

Massetetthet (eller bare «tetthet») er et mål på massen per volum for et gitt stoff. Vi bruker gjerne den greske bokstaven ρ (rho) som betegnelse for tetthet. Vi kan regne ut den midlere tettheten til et stoff på denne måten:

rho = m / V

I denne formelen er bokstaven m massen til stoffet vi skal regne ut tettheten for, og V er volumet. Om du for eksempel måler opp én liter vann og veier det, ser du at det veier omlag én kilo. Da kan vi regne ut tettheten til vann på denne måten:

rho = {1~kg}/{1~l} = 1~kg/l

Vi ser at enheten til tetthet er kilo per liter, og at tettheten til vann er 1 kg/l. Men det er ikke alltid slik! Tettheten til vann varierer med temperaturen, og er høyest ved 4°C. Og når vannet fryser til is, skjer det noe veldig uvanlig. De aller fleste stoffer får høyere tetthet når de går fra væske til fast form, men slik er det ikke med vann. Når vann fryser til is, blir tettheten lavere. Det er derfor isen flyter oppå vannet, isteden for å synke til bunns.

Målestøy

Planlagt ekstrastoff…