Planlagt kapittel…

De fleste kjemiske reaksjoner er reversible, det vil si at de kan gå begge veier.