En reaksjonsligning er en skriftlig beskrivelse av en kjemisk reaksjon. Vi bruker de kjemiske formelene til alle stoff som inngår i reaksjonen, og skiller råstoff og produkter med en pil. Her er reaksjonslikningen for en reaksjon mellom hydrogengass og oksygengass, hvor vi får dannet vann:

H_{2} + O_{2} right H_{2}O

Pila i ligningen kan du lese som «går til», det er altså hydrogengass og oksygengass som går til å bli vann.

Nå må vi gjøre litt regnskap over alle atomene i reaksjonen. Det er to hydrogenatomer i hydrogengass (H2), og det er to hydrogenatomer i vann (H2O). Det er altså to hydrogenatomer på hver side av pila, og slik må det være. Atomer av et spesielt grunnstoff kan ikke oppstå eller forsvinne i en kjemisk reaksjon.

Men hva med oksygen? Det er to oksygenatomer i oksygengass (O2), men bare ett oksygenatom i vann. Siden atomer ikke kan forvinne i en kjemisk reaksjon, må det være noe galt i reaksjonsligningen.

Nå tenker du kanskje at dette må være den rette ligningen:

H_{2} + O_{2} right H_{2}O_{2}

Stoffet H2O2 kalles hydrogenperoksid, og er det stoffet man bruker for å bleke håret. Men hydrogenperoksid kan ikke lages ved å bare blande hydrogengass og oksygengass, så dette er også feil!

Svaret på dette problemet er at vi må «balansere» ligningen hvor vi får dannet vann. Det vil si at vi må få forholdene mellom råstoffene riktig, akkurat som i en matoppskrift. Vi balanserer ligninger ved å sette et tall foran stoffene i reaksjonsligningen. Om vi setter tallet 2 foran H2, betyr det at det inngår to hydrogengassmolekyler i reaksjonen.

Den ferdig balanserte ligningen blir slik:

2H_{2} + O_{2} right 2H_{2}O

Nå står det: to hydrogengassmolekyler og ett oksygengassmolekyl, går til to vannmolekyler.

Om vi gjør en vareopptelling over antall atomer på hver side av pila, ser vi at vi har fire hydrogenatomer på venstre side, og fire på høyre side. For oksygen har vi to oksygenatomer på venstre side, og to på høyre side. Ligningen går opp, og vi har balansert ligningen.

Reaksjonsligninger er «oppskrifter» på kjemiske reaksjoner. De balanseres for å få de rette forholdene mellom utgangsstoffene og produktene.