Til disse oppgavene trengs det ikke noe laboratorium. Alle kjemioppgavene gjøres ved bruk av simulatorer, eller ved hjelp av ressurser på internett. Et program som brukes i flere av oppgavene, er 3D tegneprogrammet Avogadro. Programmet kan lastes ned her:

http://avogadro.openmolecules.net/wiki/Get_Avogadro

Bli kjent med grunnstoffene

I denne oppgaven skal du gjøre deg kjent med grunnstoffene og periodesystemet. Bruk en nettleser, og koble deg til:

http://periodesystemet.no

Bruk litt tid til å lese om ulike grunnstoff. Deretter velger du deg ut ett stoff, som du studerer ekstra nøye. Legg også merke til naboene i periodesystemet: finner du noen fellestrekk?

For å lære deg enda mer om grunnstoffet du har valgt, bør du også se på:

http://no.wikipedia.org/wiki/Periodesystemet

Der finner du blant annet ut hvor mange elektroner grunnstoffet har i hvert skall.
Når du har studert deg ferdig, skal du sette deg sammen med en annen elev i klassen. Nå skal du presentere grunnstoffet for den andre eleven! Deretter skal den andre presentere ett grunnstoff for deg.

Tegne molekyler

Nå skal du sette sammen atomer til molekyler, og da skal du bruke 3D tegneprogrammet Avogadro. Se først gjennom de to første Flash-animasjonene som ligger på denne nettsiden («Getting started» og «Drawing molecules»):

http://avogadro.openmolecules.net/wiki/Tutorials

Etter at du har sett gjennom filmene, skal du tegne et vannmolekyl (H2O) og et etanolmolekyl (C2H5OH).

Tegn ditt favorittmolekyl

Nå skal du finne et kjemisk stoff som du synes er interessant, og så skal du tegne molekylet i 3D tegneprogrammet Avogadro. Stoffet du finner frem til, må inneholde minst tre ulike grunnstoff.

Du må selv finne frem til den kjemiske strukturen, slik at du kan tegne stoffet i 3D. Et godt utgangpunkt for å finne et kjemisk stoff, er å lete her:

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Chemical_compounds

I tillegg til å tegne molekylet, skal du også finne en del fakta om stoffet du velger, for eksempel:

  • hva stoffet brukes til
  • ulike faremomenter (giftig, etsende, osv.)
  • frysepunkt og kokepunkt
  • andre ting som du synes er interessant!

Du skal lage en kort «rapport» i denne oppgaven, og den skal være på to A4-sider. På den ene siden samler du all faktatekst (på norsk), husk å oppgi kilder til informasjonen. På den andre siden legger du inn 3D-bilder av molekylet, fra flere ulike vinkler.

Husk å bruke funksjonen «Optimize geometry» når du har satt sammen molekylet i Avogadro.

Her er noen tips på enkle molekyler (engelsk i parantes): 
salpetersyre (nitric acid), fosforsyre (phosphoric acid), svovelsyre (sulfuric acid), glyserol (glycerol), metanetiol (methanethiol).

Disse er litt mer kompliserte:
sorbitol (sorbitol), sitronsyre (citric acid), mentol (menthol), anilin (aniline).

Du kan jo også prøve deg på byggesteinene i DNA:
adenin (adenine), tymin (thymine), guanin (guanine) og cytocin (cytocine).

Om du føler deg klar for store utfordringer, kan du se på disse: 
TNT (trinitrotoluene), triklosan (triclosan), koffein (caffeine), nikotin (nicotine), aspartam (aspartame).

Kjemiske reaksjoner

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=Reactions_and_Rates

Oppgavetekst kommer…

Syrer og baser

http://phet.colorado.edu/simulations/sims.php?sim=pH_Scale

Oppgavetekst kommer…

Stoffkartotek

Du skal bruke dette stoffkartoteket for å skaffe deg informasjon om noen av de stoffene du omgir deg med hver dag:

http://www.miljostatus.no/datasok/stoffliste/stoffliste.asp

Prøv for eksempel å slå opp «koffein» og «nikotin». Finner du andre stoffer som du er i daglig kontakt med? Lag en liste på minst tre stoffer!