Nå som du kan litt om hvordan molekyler er satt sammen, er det på tide å finne ut hvordan vi kan få dannet nye stoffer.

En kjemisk reaksjon er en prosess hvor ett eller flere stoffer omdannes til ett eller flere nye stoffer.

Etanol (C2H5OH) består av grunnstoffene karbon, hydrogen og oksygen. Da kunne man kanskje tenke seg at man fikk dannet dette om man blandet de rene grunnstoffene sammen. Så enkelt er det ikke. Som du så tidligere i dette kapitlet, er plasseringen av hvert enkelt atom avgjørende for hva slags stoff vi har med å gjøre. Derfor vil stoffene vi starter med, være avgjørende for hva slags stoffer vi ender opp med.

Noen reaksjoner er veldig raske, slik som forbrenningsreaksjonen i en bilmotor. Andre reaksjoner går tregere, for eksempel jern som ruster. Men ofte er det mulig å styre hvor raskt en reaksjon skal foregå.

Reaksjonshastigheten er avhengig av konsentrasjonen til alle stoffene i reaksjonen, samt trykk og temperatur.

Det er også mulig å bruke en såkalt katalysator for å få en reaksjon til å gå raskere. Slike brukes for eksempel i eksosanlegget i biler. Katalysatorer brukes også mye i kjemisk prosessindustri.

I noen reaksjoner frigjøres det varme, slik som i forbrenningsprosessen i en bilmotor. Andre kjemiske reaksjoner absorberer varme, slik som den reaksjonen man har i en ispose.

Reaksjoner som avgir varme, kalles eksoterme. Reaksjoner som trenger å få tilført varme, kalles endoterme.

En kjemisk reaksjon innebærer at utgangsstoffene og produktene har ulike kjemiske egenskaper, det har skjedd en kjemisk endring. Is som smelter til vann i væskeform, er for eksempel ikke noen kjemisk reaksjon. Vannet i isen og vannet som er væske, er akkurat samme stoffet: H2O. Det har altså ikke skjedd noen kjemisk reaksjon.