Vi mennesker har laget oss skalaer som passer for vår verden: meter, kilo og sekunder. Men under overflaten til alle ting, finnes det en helt annen verden. Det som alt stoff er bygget opp av: atomer, molekyler og kjemi!

Hvorfor er det slik at man kan blande to stoffer, og så få dannet et helt nytt stoff? Det er hva man gjør i kjemisk prosessindustri: man tar ett eller flere mindre verdifulle stoffer, og omdanner det til et stoff som er mer verdifullt.

Mål: Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du kunne:

  • forklare hva atomer og grunnstoffer er
  • kunne bruke periodesystemet
  • kjenne til ulike typer molekylbindinger
  • forstå hvordan kjemiske formler skal leses
  • vite litt om molekylstrukturer
  • vite litt om organisk kjemi
  • forklare hva en syre er, og hva en base er
  • sette opp enkle reaksjonslikninger for ulike reaksjonstyper
  • bruke et stoffkartotek