For å få en bilmotor til å gå best mulig, er det viktig å ha akkurat riktig temperatur på drivstoffet, innsugslufta, sylinderen og smøreolja. Temperaturen blir ikke riktig sånn helt av seg selv, vi må tilføre eller fjerne energi fra de ulike delene av motoren. I prosessindustrien må det også tilføres eller fjernes energi mange steder i prosessen.

Varme er transport av energi på grunn av temperaturforskjeller.

For å forstå denne transporten av energi inn til eller ut av prosessen er det viktig å vite at varme bare kan gå fra et varmt sted til et kaldt sted. For at kjølevannet i en bilmotor skal kunne fjerne varme fra forbrenningsprosessen i motoren, må altså temperaturen i vannet være lavere enn temperaturen i sylinderen.

Varme kan bare gå fra et sted som er varmt til et sted som er kaldere.

Enheten til varme er joule (J) eller wattsekund (Ws). Vi kan regne ut varmemengden Q inn til eller ut av et stoff med denne formelen:

Q = c m (t_2 - t_1)

Bokstaven c står for varmekapasitet, og for vann er den 4,19 kJ/kg⋅K. Bokstaven m er massen målt i kg, og (t2 – t1) er temperaturen før og etter oppvarmingen eller avkjølingen. Formelen gjelder ikke dersom det foregår noen faseoverganger (for eksempel at vann går over til damp).

Varmevekslere


Det mest vanlige utstyret som brukes i prosessindustrien for å kjøle ned eller varme opp stoffer er varmevekslere. Det er mange måter å lage slike varmevekslere på, ett eksempel er radiatoren i en bil. Der går det varme vannet inne i rør, mens kald luft strømmer rundt utsiden av rørene.

Varmevekslere er en type prosessutstyr som brukes for å overføre varme fra ett stoff til et annet. De kan brukes på både gasser og væsker.

En type varmeveksler som er vanlig i industrien, er en såkalt rør-i-skall varmeveksler. Den består av en sylinderformet beholder (skallet), og inne i denne er det montert mange små rør. Da kan det som skal varmes opp eller kjøles ned for eksempel strømme gjennom skallet, mens det vi bruker til å varme opp eller kjøle ned med strømmer gjennom rørene.