Nå skal vi se på ulike typer utstyr som brukes til å forflytte gasser og væsker. Om vi for eksempel ønsker å flytte en væske fra ett sted til et annet, går ikke dette helt av seg selv. I alle fall ikke om væsken befinner seg på et lavt punkt, og skal flyttes opp til et høyereliggende punkt!

Væsker og gasser transporteres vanligvis i rør. Utstyret vi bruker for å få forflytningen til å skje, kalles for pumper (til væsker) og kompressorer (til gasser). Prinsippene for pumper og kompressorer er ganske like, derfor konsentrerer vi oss bare om pumper her.

Det finnes i hovedsak to ulike typer pumper: fortrengningspumpe og sentrifugalpumpe.

Fortrengningspumpe

Den enkleste formen for fortrengningspumpe, er en stempelpumpe. La oss se nærmere på hvordan den fungerer.

En stempelpumpe består av en innløpsventil, en utløpsventil, et stempel og en sylinder. Når stempelet beveger seg bakover (mot høyre i figuren nedenfor), øker volumet. Om det ikke kommer noe inn i pumpa, vil trykket derfor synke. Når det skjer, vil væske «suges» inn gjennom innløpsventilen.

Når stempelet beveger seg fremover (mot venstre i figuren nedenfor), lukkes innløpsventilen. Da vil væsken presses ut gjennom utløpsventilen.

En tannhjulspumpe er også en fortrengningspumpe, og fungerer egentlig på samme måte som en stempelpumpe. Tannhjulspumpen består av ett eller flere tannhjul. I figuren nedenfor ser du en pumpe med to roterende tannhjul, som griper i hverandre.

Ved innløpet (på venstre side i figuren), slipper tennene i tannhjulene grepet i hverandre. Da øker volumet, og på samme måte som for en stempelpumpe vil væsken «suges» inn.

Så følger væsken med i volumet mellom tennene og pumpeveggene frem mot utløpet. Der griper tennene i hverandre igjen, slik at volumet minker. Dermed vil væsken presses ut gjennom utløpet i pumpa.

Stempelpumper og tannhjulspumper brukes ofte på væsker som har høy viskositet, det vil si at de er tyktflytende (for eksempel oljer). Stempelpumper brukes også der hvor man trenger høye trykk (for eksempel i høytrykkspylere).

Stempelpumper brukes også ofte på gasser, men da kalles den for stempelkompressor. Det finnes også gasskompressorer som likner på tannhjulspumper.

Fortrengningspumper øker trykket i en væske ved å øke og minke et volum inne i pumpa. Det samme prinsippet brukes ofte på gasskompressorer.

Sentrifugalpumpe

Sentrifugalpumper er den mest populære pumpetypen i prosessindustrien. De har stor kapasitet i forhold til størrelsen, og de er som regel svært holdbare og driftssikre.


Sentrifugalpumper har fått navnet sitt fordi de bruker sentrifugalkrefter til å øke trykket i væsker. Inne i pumpa er det et løpehjul, som kalles for en impeller. Denne består av mange skråstilte blader, som er montert mellom to sirkelformede skiver.

Midt i impelleren er innløpet. Når væsken kommer inn, vil den slynges ut til kantene av impelleren, på grunn av sentrifugalkraften.

Impelleren er montert inne i et pumpehus, og derfor vil væsken som slynges ut fra impelleren treffe veggene i pumpehuset. Når det skjer, mister væsken farten den hadde ut fra impelleren. Bernoulli-prinsippet (som du lærte om i forrige kapittel), forteller oss at om farten synker så øker trykket. På denne måten øker en sentrifugalpumpe trykket i en væske.

Sentrifugalpumper består av en impeller og et pumpehus. De øker trykket i en væske ved hjelp av sentrifugalkrefter.

Sentrifugalpumper kan også brukes som gasskompressorer. En turbo i en bilmotor er ofte en såkalt sentrifugalkompressor.