Til disse oppgavene brukes simulatorer fra PhET-prosjektet ved University of Colorado. Du kan laste ned simulatorene gratis fra:

http://phet.colorado.edu/simulations/

Det er også lenker til de enkelte simulatorene i oppgavetekstene. Husk å føre loggbok når du gjør disse oppgavene!

Aggregattilstander

Nå skal du gjøre noen forsøk der du skal se på hvordan ulike stoffer oppfører seg ved forskjellige temperaturer. Vi skal se på de to stoffene oksygen og vann.

Du finner simulatoren som brukes til denne oppgaven, her:

http://phet.colorado.edu/sims/states-of-matter/states-of-matter_nb.jnlp

I programmet som starter opp skal du kun bruke arkfanen «Fast, væske, gass». Øverst til høyre kan du velge hvilket stoff du vil studere. Under beholderen som inneholder stoffet, kan du sette på kjøling eller oppvarming. Det er også knapper hvor du hurtig kan velge hvilken tilstand du ønsker stoffet i.

For hver av de to stoffene (oksygen og vann), skal du gjøre følgende:

  • Finn temperaturen hvor stoffet går fra fast til væske (smeltepunktet). Hvordan oppfører molekylene seg da?
  • Finn temperaturen hvor stoffet går fra væske til gass (kokepunktet). Hvordan oppfører molekylene seg da?


Begynn med å sette stoffene i fast fase (trykk på knappen «fast»). Deretter øker du temperaturen gradvis, inntil du ser at stoffet har blitt til væske. Så fortsetter du oppvarmingen, inntil du ser at stoffet er i gassfase.

Oppgi temperaturene i grader Celsius! Skriv inn på en oversiktlig måte i loggboka, slik at det er lett å få oversikt over hvordan de ulike stoffene oppfører seg i de forskjellige tilstandene.

Om du får tid til overs, kan du også se hvordan stoffene neon og argon oppfører seg ved ulike temperaturer.

Fasediagrammer

I denne oppgaven skal du lære mer om fasediagrammer, og se på hvordan vi kan endre faser ved å styre trykk og temperatur. Vi skal bruke de to stoffene oksygen og vann i simuleringene. Du finner simulatoren som brukes til denne oppgaven, her:

http://phet.colorado.edu/sims/states-of-matter/states-of-matter_nb.jnlp

I programmet som starter opp skal du kun bruke arkfanen «Phase Changes». Øverst til høyre kan du velge hvilket stoff du vil studere.

Under beholderen som inneholder stoffet, kan du sette på kjøling eller oppvarming. Du kan også endre trykket i beholderen ved å pumpe inn mer stoff, eller endre på volumet. Pass på at trykket ikke blir for høyt, da vil beholderen sprenges!

Test med både oksygen og vann, og forsøk å besvare følgende spørsmål:

  • Hva skjer med trykket når temperaturen i stoffet øker? Hvorfor tror du at det er slik?
  • Hva skjer med temperaturen når trykket øker? Hvorfor tror du at det er slik?
  • Juster inn trykk og temperatur slik at stoffet ligger midt i væskefaseområdet. Hvilke trykk og temperatur har du da? Gjør dette for både oksygen og vann.
  • Når du ligger midt i væskeområdet, hvordan kan du komme over i gassfase eller over i fast fase? Gjør forsøk!

Ideell gass

Nå skal du lære om hvordan enkle gasser oppfører seg når du endrer volum, trykk og temperatur. Du finner simulatoren som brukes til denne oppgaven, her:

http://phet.colorado.edu/sims/ideal-gas/gas-properties_nb.jnlp

Gjør forsøk, og fyll ut de tre grafene! Du kan velge hva som skal være konstant i simulatoren, den sørger for å gjøre reguleringen for deg. Pump bare én gang med pumpa, så får du en passende mengde gasspartikler i beholderen.

Du måler volumet til beholderen ved å bruke et linjal (se under «Tools»). Du trenger ikke å regne ut noe volum, det holder med å oppgi hvor mye beholderen er presset sammen.
Det lønner seg å trykke «Reset» mellom hver simulering, sånn at du starter med «blanke ark».

Klikk på bildene nedenfor, for å få stor versjon. Skriv ut, og tegn på med blyant.

Pumper


Du skal lage en kort presentasjon av en pumpe. Lag det som en plakat, bruk bilder og ikke for mye tekst. Plakaten skal henges opp på veggen i klasserommet når du er ferdig, så tenk på at den må tiltrekke seg oppmerksomhet!

Du kan skrive om en hvilken som helst pumpe, og du skal bruke Internett for å finne kildemateriale. Husk å føre opp kilder på plakaten!

Skriv kort om bruksområde for pumpa du har valgt, og om hva slags type pumpe dette er (sentrifugalpumpe, stempelpumpe eller tannhjulspumpe).

Du velger fritt hva slags pumpe du vil presentere: oljepumpe, bensinpumpe eller avløpspumpe kan være noen tips. Eller hva med et hjerte? Du kan også skrive om kompressorer, for eksempel om turbo på en bilmotor. Du bestemmer!