Hvordan kan man bruke kunnskap om kjemi og fysikk i praksis? En ting er å vite hvordan man lager et produkt i et laboratorium, men å gjøre det i stor skala i en fabrikk kan være en stor utfordring! Kunnskapen om hvordan man bruker kjemi og fysikk i fabrikker, kalles for «kjemiteknikk».

Mål: Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du kunne:

  • forstå hva aggregattilstander er
  • vite litt om faseoverganger
  • lese og forstå fasediagrammer
  • kjenne til den ideelle gassloven
  • kjenne til noe prosessutstyr for pumping og kompresjon
  • vite litt om strømning i rør