De målemetodene vi har sett på til nå, har vært av den mer “tradisjonelle” sorten. Stort sett brukes de bare til å måle tilstander i prosessen (trykk, temperatur, mengde og nivå). Men hva om vi ønsker å måle kvaliteten på produktet? Som oftest gjøres dette i et laboratorium, men nye måleinstrumenter har gjort det mulig å utføre slike kvalitetsmålinger direkte i prosessen.

En av de mest brukte metodene for måling av produktkvalitet ute i prosessen, er såkalte spektroskopiske metoder. I slike målinger bruker man elektromagnetisk stråling, som man sender mot produktet. Deretter måler man hvor mye stråling som reflekteres eller passerer gjennom det man måler på. Ut fra disse målingene kan man så beregne ulike kvalitetsmål.

Men hva er elektromagnetisk stråling? Det finnes i alle fall en type elektromagnetisk stråling som du kjenner godt til: synlig lys! Andre typer av elektromagnetisk stråling som du kanskje har hørt om, er ultrafiolett stråling (UV) og infrarød stråling (IR). Det som skiller de ulike strålingstypene, er hvilken bølgelengde de har. Vi tenker oss nemlig at slik stråling beveger seg som bølger, og en bølgelengde er avstanden fra en bølgetopp til den neste.

UV, synlig lys og IR utgjør bare en bitte liten del av det elektromagnetiske spektret. Nedenfor ser du en oversikt over hele det elektromagnetiske spektret, sortert etter hvilken bølgelengde de ulike delene av denne type stråling har.

Når man gjør kvalitetsmålinger av produkter i kjemiske prosesser ved hjelp av elektromagnetisk stråling, bruker man som regel UV-stråling, synlig lys eller IR-stråling.

Selve målingen foregår på den måten at man bestråler det man vil måle på, med de bølgelengdene man ønsker å bruke i målingen. Typen av stråling (UV, synlig, IR) er bestemt på forhånd, og velges ut ifra hva man ønsker å måle. Den strålingen som reflekteres fra produktet, vil ikke være det samme som strålingen man sendte inn. Noe av strålingen er absorbert.

Hvilke bølgelengder som absorberes, og hvor mye av hver bølgelengde som absorberes, er avhengig av sammensetningen til produktet man måler på. Ut ifra målingen av det som reflekteres, kan man så regne ut mange ulike kvalitetsmål.

Spektroskopiske målinger kan brukes for å måle kvalitet på en rekke ulike typer av produkter.

Tenk deg at du ser på en blå boks. Hvorfor ser du at den er blå? Når boksen bestråles med synlig lys, inneholder lyset alle bølgelengder i det synlige området av den elektromagnetiske strålingen. Alle bølgelengder blir absorbert, untatt de bølgelengdene vi kan se som blått lys.

Her er noen aktuelle videoer på YouTube for denne siden: