• Et måleinstrument består av et måleelement og en signalomformer med nullpunkt- og områdejustering.
  • Den vanligste måten å overføre instrumentsignaler på, er å bruke et elektrisk signal hvor strømstyrken varierer mellom 4 mA og 20 mA.
  • Instrumenter må nullpunktjusteres og områdejusteres.
  • Trykk er definert som kraft delt på areal.
  • Temperatur er et mål på gjennomsnittlig termisk energi til molekylene i en mengde av stoff. Temperaturen er ikke avhengig av stoffmengde eller type av stoff.
  • Bernoulli-prinsippet sier at trykket i en gass eller væske vil synke når hastigheten øker. Vi kan bruke dette prinsippet for å lage gjennomstrømningsmålinger.
  • Nivået i en tank kan beregnes ved å måle trykket som væsken i tanken virker med mot bunnen av tanken.
  • Spektroskopiske målinger kan brukes for å måle kvalitet på en rekke ulike typer av produkter.
  • I et prosessanlegg er en alarm en varsling om at noe er unormalt.