I de foregående kapitlene har vi sett på hvordan regulering gjøres, hvordan målinger gjøres og hvordan vi setter det hele sammen til reguleringssløyfe med et pådragsorgan. Nå har vi alt på plass for å få til helautomatisert drift av en prosess.

Men selv om prosessen er automatisert, må vi allikevel ha mennesker i fabrikken. En av de viktigste oppgavene til en prosessoperatør er å styre og overvåke prosessen. Dette gjøres som oftest fra et kontrollrom. I noen fabrikker er det flere små kontrollrom plassert rundt omkring i prosessen, andre fabrikker har ett stort sentralt plassert kontrolrom. Av og til er det også en kombinasjon: ett stort hovedkontrollrom og flere mindre kontrollrom i samme fabrikk.

I gamle dager var kontrollrommene store rom, med metervis av instrumenter plassert på veggene i rommet. Det finnes fortsatt noen slike fabrikker, men i dag har man som oftest mindre kontrollrom hvor alt styres fra datamaskiner.

Et kontrollrom er et rom som fungerer som operasjonssentral i en fabrikk. Fra dette rommet blir prosessen styrt og overvåket av prosessoperatører.

Her er noen aktuelle videoer på YouTube for denne siden: