Den mest vanlige måten å sende ut et signal fra et måleinstrument på, er å bruke et elektrisk signal. Du bør kunne litt om sammenhengen mellom spenning (U), strøm (I) og motstand (R). Kjenner du til to av disse størrelsene, kan du regne ut den tredje ved å bruke en av disse formelene:

U = RI
R = U / I
I = U / R

Dette kalles for Ohms lov. For å forstå betydningen av disse formelene, kan du tenke deg at strøm (I) er antall elektroner som passerer gjennom en ledning. Spenningen (U) sier noe om hvor stor kraft som brukes for å dytte elektronene gjennom ledningen, og motstanden (R) forteller oss om hvor stor hindring elektronene møter. Fra formelene kan du da se at om motstanden øker, så må også spenningen øke om vi skal klare å opprettholde strømstyrken (mengden elektroner).

Spenning måles i enheten Volt (V), strøm måles i Ampere (A) og motstanden måles i Ohm (Ω).

Den aller mest brukte metoden for å overføre signaler fra instrumenter i prosessindustrien, er å bruke et elektrisk signal hvor strømmen varierer mellom 4-20 mA (milliAmpere). Tenkt deg at termometeret ditt går fra -30°C til 50°C. Da vil en temperatur på -30°C tilsvare et elektrisk signal med strømstyrke på 4 mA. Når temperaturen blir 50°C, vil det tilsvare et signal på 20 mA.

En annen måte å formulere dette på, er å si at målesignalet går fra 0 til 100%. Da tilsvarer 0% den nederste grensen av måleområdet (som her er -30°C), og 100% tilsvarer den øvre grensen av måleområdet (som her er 50°C). Eksempler på ulike temperaturer og tilhørende elektriske signaler vises i tabellen nedenfor.

TemperaturmA%
-3040,00
-2556,25
-20612,50
-15718,75
-10825,00
-5931,25
01037,50
51143,75
101250,00
151356,25
201462,50
251568,75
301675,00
351781,25
401887,50
451993,75
5020100,00
Den vanligste måten å overføre instrumentsignaler på, er å bruke et elektrisk signal hvor strømstyrken varierer mellom 4 mA og 20 mA.

Når vi gjør en nullpunktjustering av instrumentet, betyr det at vi setter det til å gi et 4 mA signal for den laveste verdien instrumentet skal måle. For termometeret vårt, betyr det at vi stiller instrumentet til å gi et 4 mA signal ved -30°C.

Områdejusteringen foregår på den måten at vi setter hvor stor avstand det er mellom minste og største verdi for instrumentet. I termometereksemplet vårt, er området på 80°C (fra -30°C til 50°C).

Instrumenter må nullpunktjusteres og områdejusteres.

Nå kjenner du litt til hvordan måleinstrumenter er bygget opp, så nå er det på tide å se på hvordan ulike typer målinger gjøres.

Her er noen aktuelle videoer på YouTube for denne siden: