I et fabrikkanlegg er det ofte tusenvis av målinger i prosessen. Noen av målingene er «kjekt å ha», mens andre er veldig viktige for å kunne kjøre fabrikken på en god og sikker måte. Hvordan kan en enkelt prosessoperatør klare å holde oversikten over så mange målinger på en gang? Svaret er å utstyre de viktigste målingene med alarmer.

I et prosessanlegg er en alarm en varsling om at noe er unormalt.

Alarmer kan utløses av mange ulike årsaker:

  • målingen har en lavere verdi enn det som er normalt
  • målingen har en høyere verdi enn det som er normalt
  • målingen endrer seg raskere enn det som er normalt
  • det er en feil i målesløyfen

Vi kan bruke målingen av kjølevannstemperatur i en bilmotor som et eksempel på disse ulike måtene å utløse en alarm på. Vanligvis er arbeidstemperaturen på kjølevannet rundt 90°C (skal-verdien). Når du starter motoren er temperaturen selvsagt mye lavere, for lav temperatur er altså helt normalt. Derfor er det ikke noe alarm når er-verdien er lavere enn skal-verdien.

Dersom kjølevannstemperaturen blir høyere enn 90°C, kan dette være veldig skadelig for motoren. Det er derfor viktig å varsle sjåføren om det, sånn at motoren kan stoppes før den blir ødelagt. I bilen er det derfor lagt inn en alarm som vises med en lampe i dashbordet. Ofte er det et lydsignal også.

En kunne også tenke seg å lage en alarm for kjølevannet i bilmotoren som varslet om temperaturen begynte å stige unormalt raskt. På den måten hadde der vært mulig å bli varslet om en feil før temperaturen ble alt for høy. I prosessindustrien finnes det mange alarmer av denne typen.

Moderne måleinstrumenter er ofte laget slik at de selv kan si ifra om det er noe galt med dem. Det kan for eksempel gjøres slik at instrumentet gjør en sjekk av seg selv med jevne mellomrom, og gir en alarm dersom det blir oppdaget en feil.

Alarmer kan brukes på forskjellige måter. De fleste gir bare et varsel, og så er det opp til prosessoperatøren å avgjøre hvilke tiltak som skal gjøres. Men noen alarmer er så viktige i forhold til helse, miljø og sikkerhet at de alltid må føre til strakstiltak. Da kobles de til systemer som automatisk gjør tiltakene, for eksempel stoppe maskiner og utstyr. Andre alarmer kan lages slik at de forhindrer maskiner og utstyr å starte. Slike alarmer kalles foriglinger.