De trykkmålerene vi har sett på tidligere i dette kapitlet, fungerer på den måten at de måler en trykkforskjell. Det vil si at to trykk sammenliknes, og vi får ut forskjellen mellom de to trykkene. Når vi for eksempel måler trykket i en tank eller et rør, sammenlikner vi dette med atmosfæretrykket (det lufttrykket vi har rundt oss hele tiden).

Men i mange tilfeller kan det være interessant å sammenlikne to prosesstrykk. Når vi gjør det, kan vi utnytte trykkmålere til mange andre ting enn bare å måle trykk! En veldig vanlig bruk av trykkmålere, er å måle gjennomstrømningen av en gass eller væske i et rør. Hvordan i all verden er det mulig?

Tenk deg at en gass eller væske strømmer gjennom et rør med stor diameter. Plutselig dukker det opp en innsnevring i røret. Siden det strømmer akkurat like mye gjennom den smale delen av røret som i den brede delen, må farten være mye større der hvor røret er smalt.

Når farten øker, synker trykket mot veggene av røret. Det betyr at vi kan måle en trykkforskjell mellom den brede delen av røret, og den smale delen. Hvor stor trykkforskjellen er, avhenger av hvor mye som strømmer i røret. Dermed kan vi måle hvor mye som strømmer i et rør, bare ved å måle en trykkforskjell! Denne effekten kalles for Bernoulli-prinsippet.

Bernoulli-prinsippet sier at trykket i en gass eller væske vil synke når hastigheten øker. Vi kan bruke dette prinsippet for å lage gjennomstrømningsmålinger.

Som regel lager man ikke et rør med en innsnevring, slik som er vist i figuren her. I steden lager man en plate med hull i, og monterer denne platen i røret (mellom to flenser). Dette kalles gjerne for en «måleblende».

En flens er en «leppe» som er montert i enden av et rør. Flensen har hull for bolter, slik at man for eksempel kan skru to rør sammen.

Det finnes mange andre måter å måle gjennomstrømning på, men metoden vi har sett på her er veldig mye brukt i prosessindustrien.