• Skal-verdi er den verdien vi ønsker og er-verdien er den virkelige (målte) verdien.
 • Avviket er forskjellen mellom skal-verdien og er-verdien.
 • En regulator er en innretning som automatisk forsøker å gjøre avviket så lite som mulig. Regulatoren leser inn skal-verdi og er-verdi, og styrer et pådragsorgan.
 • Maskiner og prosessutstyr har som regel varierende belastning. Vi bruker reguleringssløyfer for å motvirke variasjoner i prosessen.
 • Med treghet i en prosess mener vi tiden det tar fra du forandrer et pådrag til utgangen endrer seg.
 • Tidskonstanten er tiden det tar fra vi begynner å gjøre en pådragsendring og fram til vi har oppnådd 63% av den ønskede endringen.
 • Dødtid er den tiden det tar fra vi innfører en endring i pådraget til det kan registreres noen endring i prosessverdien.
 • I en av-på regulering skrus pådraget av eller på avhengig av om er-verdien er høyere eller lavere enn skal-verdien.
 • I en kontinuerlig regulering justeres pådraget kontinuerlig i små steg avhengig av om er-verdien er høyere eller lavere enn skal-verdien.
 • En PID-regulator er den mest brukte typen av kontinuerlige regulatorer i prosessindustrien. Regulatoren består av tre ulike deler: et P-ledd, et I-ledd og et D-ledd.
 • En reversvirkende regulator er satt opp slik at pådraget øker når er-verdien er mindre enn skal-verdien.
 • En direktevirkende regulator er satt opp slik at pådraget minker når er-verdien er mindre enn skal-verdien.
 • En reguleringsventil fungerer som en variabel innstruping av et rør. Når ventilen lukker vil gassen eller væsken i røret få et mindre areal å strømme gjennom. Da blir gjennomstrømningen mindre.
 • P&ID er et detaljert teknisk diagram som viser hvordan alt prosessutstyr er knyttet sammen, og som viser alle instrumenter og reguleringssløyfer.
 • Med «risiko» menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.