Når du jobber med reguleringssløyfer er det mye som kan gå galt. Kanskje det skjer noe galt med nivåreguleringen av en tank, slik at den renner over? Ikke særlig bra dersom innholdet er giftig eller miljøfarlig!

En risikovurdering er en grundig gjennomgang av et prosessanlegg eller en arbeidsoppgave og den skal avdekke mulige farer og problemer før de oppstår. Og om vi vet om mulige farer før de oppstår kan vi gjøre noe med det før det går galt!

Tenk deg at du jobber i mursteinsfabrikken og at temperaturmålingen må vedlikeholdes. Du får beskjed om at målingen vil være ute av drift i ca. en halv time. Det betyr at temperaturreguleringen ikke vil fungere i denne perioden fordi regulatoren vil ikke få noen er-verdi. Du vil heller ikke vite hva temperaturen er fordi målingen er ute av drift.

Hvor stor sannsynlighet tror du det er for at ovnstemperaturen plutselig skal begynne å stige eller synke i tidsrommet hvor du ikke har noen måling? Hva vil konsekvensene være om temperaturen stiger eller synker mye? Kanskje risikoen er for stor og at vedlikeholdet av målingen bør vente til ovnen er ute av drift?

Med «risiko» menes sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket skal hende eller utvikle seg.

Når du skal gjøre en risikoanalyse må du først forsøke å tenke deg alle tingene som kan gå galt i en prosess eller arbeidsoppgave. Deretter prøver du å finne ut hva som skal til for å forhindre at noe går galt. Til slutt må du prøve å tenke ut hva du kan gjøre for å redusere konsekvensene dersom noe likevel skulle gå galt.

Du trenger ikke å være noen sikkerhetsekspert for å gjøre en risikoanalyse, men du bør kjenne litt til den typen anlegg eller arbeidsoppgave som det skal gjøres en risikoanalyse for. Og nå kan jo du litt prosessindustri og reguleringsteknikk, så du er klar for å gjøre risikoanalyser i prosessanlegg!

Framgangsmåten for å gjøre en risikoanalyse er slik:

  • Finn alle farekildene. Kan mursteinsovnen bli for varm? Kan flammen slukke? Kan vi få en gasslekkasje og en eksplosjon?
  • Hva kan skje, og hvor sannsynlig er det? Er det mulig at temperaturen i mursteinsovnen kan bli så høy som 5.000°C slik at hele ovnen sprekker? I så fall: hvor sannsynlig er det at dette vil inntreffe?
  • Hva kan vi gjøre for å forhindre det? Kan vi sende noen ut for å gjøre manuelle temperaturmålinger på mursteinsovnen? Kan vi stoppe prosessen og slukke ovnen?
  • Tiltak og videre arbeid. Etter å ha gjort en grundig vurdering av punktene over fant du kanskje ut at prosessen burde stoppes for å gjøre jobben på en sikker måte.

Her er noen aktuelle videoer på YouTube for denne siden: