Hvis du har kjørt moped eller bil vet du sikkert at ett bestemt gasspådrag ikke nødvendigvis alltid gir samme fart. Tenk deg at du kjører på en slette i 30 km/h. Så lenge du kjører på sletta kan du holde gasspedalen i samme posisjon. Så kommer det en motbakke, hva skjer da? Hvis du fortsatt holder gasspedalen i samme posisjon vil bilen begynne å gå saktere! Dersom du skal klare å holde samme fart må du ha mer motorkraft. Du må endre posisjon på gasspedalen.

Det som skjedde når bilen kom til motbakken var at belastningen økte. En slik varierende belastning har man også i industrielle prosesser. Derfor vil for eksempel ikke en fast ventilåpning fungere i et industrianlegg. Belastningen kan øke eller minke, og reguleringssystemet må hele tiden korrigere for denne varierende belastningen.

Maskiner og prosessutstyr har som regel varierende belastning. Vi bruker reguleringssløyfer for å unngå variasjoner i prosessen.

Variasjoner i belastningen til en prosess kalles ofte for en “prosessforstyrrelse”. Selv om disse variasjonene i belastning kan være både planlagte og ønskelige (for eksempel en økning i produksjonen) er de en forstyrrelse for reguleringssløyfene.

I det forrige kapitlet så vi på noen mulige årsaker til prosessforstyrrelser. Da var de et problem for deg som operatør, men nå overlater vi dette problemet til reguleringssløyfene våre. De må lages på en slik måte at de så raskt som mulig motviker alle forstyrrelser.