Foto: Arild Nybø, mediebruket.no

Av-på regulering

Den enkleste formen for regulering som man kan tenke seg er å skru av og på et pådrag. Det er slik de elektriske ovnene du har hjemme fungerer.

Du stiller for eksempel inn skal-verdien for ovnen til 20°C. Når temperaturen blir for lav skrur ovnen seg på. Den vil så være påslått helt til temperaturen er over 20°C. Da slår den seg av.

Siden ovnen nå er avslått vil temperaturen i rommet begynne å synke. Dermed slås ovnen på igjen etter en stund. Slik vil den fortsette å slå seg av og på, det er dette vi kaller for av-på regulering.

I en av-på regulering skrus pådraget av eller på avhengig av om er-verdien er høyere eller lavere enn skal-verdien.

Kontinuerlig regulering

Mange som kjører moped bruker gasshåndtaket som en av-på regulator. Enten har de full gass eller så gir de ikke noe gass. Men gasshåndtaket kan faktisk ha mange andre stillinger enn helt av eller helt på! Gasshåndtaket på en moped kan brukes til det som kalles kontinuerlig regulering.

Av-på regulatorer kan være greie å bruke der hvor vi ikke trenger så veldig nøyaktig kontroll på er-verdien. Ofte trenger vi litt mer presis regulering, da kan vi bruke en kontinuerlig regulator. I steden for å være enten på eller av, vil en kontinuerlig regulator hele tiden gjøre endringer som står i forhold til avviket.

I en kontinuerlig regulering justeres pådraget kontinuerlig i små steg avhengig av om er-verdien er høyere eller lavere enn skal-verdien.

Her er noen aktuelle videoer på YouTube for denne siden: