Selv om ventilen er det absolutt mest populære pådragsorganet i prosessindustrien brukes det også andre typer.

Transportbånd brukes til utrolig mange oppgaver. Du har sikkert sett slike på flyplasser, der brukes de til å transportere bagasje. Men transportbånd er mye brukt i industrien også. Store steinblokker, kull, treflis og fiskefileter er bare noen få eksempler på hva som kan transporteres på et transportbånd. Kan du komme på noen andre ting?

Transportbåndet består av to eller flere hjul og et bånd som løper rundt disse hjulene. Båndet må være bøyelig, og er ofte laget av gummi.

Mange transportbånd går med fast hastighet, men det er også mulig å bruke elektriske motorer med variabel hastighet. Da får man bedre mulighet for å regulere hvor mye båndet skal transportere.

Det går også an å montere vekter under båndet, på denne måten vet man hele tiden hvor mye som transporteres.

En cellemater er en innretning som ofte brukes når vi håndterer pulver og andre faste partikler.

Cellemateren består av en rotor med blader, den er montert inne i et rotorhus. På rotoren er det montert blader, disse tetter mot rotorhuset. På denne måten får vi små “celler” med et gitt volum.

En elektrisk motor med justerbar hastighet er gjerne koblet til rotoren via en aksling. Slik kan vi justere mengden som strømmer gjennom cellemateren.

Som regel brukes en cellemater for å regulere mengden av stoff som strømmer ut i bunnen av en tank.