Kompliserte industriprosesser vil være så godt som umulige å ha kontroll over dersom vi ikke automatiserer driften. I de foregående kapitlene har du lært litt om hvorfor vi ønsker å kontrollere ulike strømmer (pådrag) i en kjemisk prosess, men ikke noe om hvordan det gjøres i praksis. Nå skal du lære mer om dette!

Mål: Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du kunne:

  • forklare grunnprinsippene for vanlige regulatorer
  • tegne enkle reguleringssløyfer
  • operere en PID-regulator
  • feilsøke og gjøre enkle justeringer på en PID-regulator
  • vite hvordan en reguleringsventil fungerer
  • lese og forklare enkle P&ID
  • utføre risikoanalyse
Vær oppmerksom på at P&ID er noe helt annet enn PID! En P&ID er et diagram (skjema), mens en PID er en type regulator (en innretning som regulerer noe).