• Pådrag i en prosess er de tingene som vi kan endre på. Utganger er de tingene som forandrer seg når vi gjør pådragsendringer.
 • Med samvirkning mener vi at en utgang er avhengig av kombinasjonen av to eller flere pådrag.
 • Trend betyr utvikling over tid.
 • Enhetsoperasjoner i prosesser har ofte mange pådrag og mange utganger. For å oppnå ønskede verdier for alle utgangene må du finne en passende kombinasjon av pådrag.
 • Med samvirkning mener vi hvordan to eller flere pådrag har betydning for utgangene i en prosess.
 • Prosessforstyrrelser er uønskede variasjoner i prosessen.

 • En modell er en matematisk beskrivelse av noe i den «virkelige» verden. Modellen kan brukes i en simulator som kan kjøres i en datamaskin. Simulatoren kan beregne hvordan den «virkelige» verden oppfører seg når vi endrer ulike betingelser.
 • Simuleringer er raske, billige og sikre alternativer til å kjøre forsøk.
 • Kvaliteten til et produkt bestemmes fra målinger av utvalgte egenskaper til produktet, disse sammenliknes med noen forhåndsbestemte verdier.
 • Når vi sier at et produkt er av dårlig kvalitet mener vi at det ikke holder de spesifikasjonene som er satt for produktet.
 • Når en mengde av et stoff har samme egenskaper og sammensetning i hele mengden sier vi at den er homogen.
 • Alle vesentlige endringer i prosessen må dokumenteres skikkelig. I noen tilfeller er det spesielle skjemaer som skal fylles ut, men man bør uansett skrive opp alt som er viktig i loggboka.
 • Avviksrapportering brukes for å avdekke uønskede hendelser slik at det er mulig å komme med korrigerende tiltak for å unngå gjentakelse.