I hele dette kapittelet skal vi bruke en virtuell fabrikk for å forklare en del vanskelige begreper: mursteinsfabrikken! Dette er ikke en ekte industriell prosess og den viser ikke hvordan mursteiner lages i virkeligheten. Den er både enkel og komplisert samtidig og den viser godt hvordan ulike sammenhengene kan være i virkelige prosesser.

At noe er “virtuelt” betyr at det er både sannsynlig og mulig, men at det allikevel ikke eksisterer i virkeligheten.

I fabrikken vår blandes først to ulike leiretyper (A og B) i en form. Operatøren har mulighet til å justere forholdet mellom de to leiretypene. Forholdet kan justeres trinnløst mellom 50% (like mye av begge leiretyper) og 100% (kun leiretype B).

Deretter går formen inn i en ovn, hvor leiren brennes slik at den blir hard. Her kan operatøren justere både ovnstemperaturen (fra 2000°C til 2500°C) og hvor lenge hver enkelt form skal stå inne i ovnen (fra 4 til 12 sekunder).

Etter at mursteinen er brent blir den spraylakkert. Operatøren kan justere mengde rød, grønn og blå farge i lakken. Den ferdige fargen blir målt med et spesielt UV-VIS instrument (du lærer mer om dette i kapitlet Instrumentering og måleteknikk).

Om du blander nøyaktig like mengder med lakk av de tre fargene blir resultatet grått eller hvitt. Dette kalles for additiv fargeblanding.

Til slutt går mursteinene inn i laboratoriet hvor kvaliteten blir målt. For at operatøren skal ha god oversikt over den kvaliteten som produseres blir hver eneste murstein testet. Slik vil det ikke være i en virkelig prosess, der blir det som oftest bare tatt stikkprøver av det ferdige produktet.

Å ta en stikkprøve betyr at bare en liten del av produksjonen blir testet, og så antar man at målingene stemmer for hele produksjonen.