Du kjenner sikkert til spill som Need for Speed, Flight Simulator eller The Sims. Felles for disse spillene er at de er simulatorer. Det vil si at de prøver å etterlikne (simulere) situasjoner fra den “virkelige” verden.

Simuleringen gjøres ved bruk av matematiske modeller. Med dette mener vi at det brukes matematikk-funksjoner som for eksempel beskriver hvordan en bil oppfører seg i ulike situasjoner. Om du plutselig gir full gass midt i en sving kan simulatoren regne ut om bilen vil begynne å skrense.

Slike simulatorer brukes også mye i industrien. Disse simuleringene kan brukes til å lete etter feil, teste nye produkter eller finne ut hva som skjer om man endrer på prosessen. Det går også fint å bruke simulatorer til opplæring og for å styre prosessen.

En modell er en matematisk beskrivelse av noe i den «virkelige» verden. Modellen kan brukes i en simulator som kan kjøres i en datamaskin. Simulatoren kan beregne hvordan den «virkelige» verden oppfører seg når vi endrer ulike betingelser.

Ofte kan vi gjøre simuleringer istedenfor å gjøre virkelige forsøk i en fabrikk eller på et laboratorium. Å gjøre slike simuleringer har mange fordeler:

  • De kan være raskere og billigere å utføre. Å gjøre forsøk er ofte svært dyrt, spesielt om man må gjøre forsøkene i en fabrikk.
  • De kan erstatte forsøk som er farlige å utføre. I industrien benyttes ofte giftige eller eksplosjonsfarlige stoffer. Å gjøre forsøk innebærer en ekstra risiko. Derfor er det en stor fordel å kunne simulere forsøkene.
  • De kan erstatte forsøk som er umulige å utføre. Et eksempel på dette er klimaforsøk. Vi kan ikke slippe ut enorme mengder karbondioksid i atmosfæren for å se på effekten, slike forsøk må simuleres.
  • De kan erstatte forsøk som er etisk betenkelige. Mange dyreforsøk er svært omdiskuterte og simuleringer kan i mange tilfeller gjøre at man slipper å bruke dyr.
Simuleringer er raske, billige og sikre alternativer til å kjøre forsøk.

Nå høres det kanskje ut som om simulatorer bare har fordeler og ingen ulemper. Så hvorfor bruker vi ikke simulatorer mer enn vi gjør da? Dessverre er det slik at gode simulatorer kan være vanskelige (og dyre) å lage. I mange tilfeller kan de til og med være umulige å lage, rett og slett fordi vi ikke forstår nok om hvordan det vi vil simulere fungerer i praksis.

Her er noen aktuelle videoer på YouTube for denne siden: