Som nevnt tidligere er det ofte en komplisert sammenheng mellom pådrag og utganger i en prosess. Ofte kan endringer i ett enkelt pådrag gi endringer i flere utganger. I tillegg kan det være slik at kombinasjonen av de ulike pådragene er viktig i forhold til hva utgangen blir. Mursteinsfabrikken vår ser enkel ut, men her er det massevis av slike samvirkninger.

Med samvirkning mener vi hvordan to eller flere pådrag har betydning for utgangene i en prosess.

La oss se nærmere på hvordan de to pådragene «fraksjon» og «oppholdstid» påvirker utgangen «gjennomtrengningsevne». Ved hjelp av godt planlagte forsøk og avanserte dataverktøy kan vi lage oss et «kart» som viser sammenhengen.

Fra dette kartet ser vi at gjennomtrengningsevne ligger på omtrent 1300 når fraksjonen er 75 (den horisontale aksen) og oppholdstiden er 8 (den vertikale aksen). Det tredje pådraget, temperatur i ovnen, er konstant på 2250°C i hele dette forsøket.

Hvis vi studerer kartet nøye ser vi at sammenhengene mellom pådrag og utgangene i mursteinsfabrikken er veldig kompliserte. Dersom vi har en konstant ovnstemperatur på 2250°C (slik det er i dette kartet), og holder fraksjonen konstant på 80 (følg linja som går rett opp fra 80 på den horisontale aksen) ser vi hvordan gjennomtrengningsevnen varierer med oppholdstiden i ovnen.

Når oppholdstiden er 4 sekunder (nederst på den vertikale aksen) ligger gjennomtrengningsevnen på omlag 2500. Etter som oppholdstiden øker (vi beveger oss oppover linja fra 80) ser vi at gjennomtrengningsevnen synker. Men så, ved omtrent 9 sekunders oppholdstid begynner gjennomtrengningsevnen å stige igjen!

Slike sammenhenger er ikke uvanlige i industrielle prosesser, og det er nødvendig med en del erfaring før man klarer å styre slike prosesser på best mulig måte.