I kjemiske prosesser er det ofte slik at det er mange pådrag i en enhetsoperasjon og det er mange utganger. Dette kalles ofte for «mange inn, mange ut».

Tenk deg at du står i en dusj og at denne dusjen har to kraner: en for varmt vann og en for kaldt vann. Denne dusjen har altså ikke noe blandebatteri slik de fleste dusjer har i dag.

Det er to ting du ønsker å oppnå når du skrur på vannet: det må være passe temperatur og det må komme en passelig mengde vann ut av dusjhodet. Dette er utgangene i denne prosessen.

For å oppnå ønskene dine om temperatur og mengde må du skru på kranene for varmt og kaldt vann. Du kan altså justere to pådrag. Dette er et eksempel på en enhetsoperasjon med mange pådrag og mange utganger!

Dersom du bare skrur på kranen for kaldt vann kan du bare klare å oppnå ett av ønskene dine. Du kan få akkurat passe mengde vann ut av dusjhodet, men det vil være fryktelig kaldt. Om du bare skrur på varmtvannskranen kan du også få en passe vannmengde, men nå vil vannet være alt for varmt. For å oppnå begge ønskene dine er du helt nødt til å skru på begge kranene.

Enhetsoperasjoner i prosesser har ofte mange pådrag og mange utganger. For å oppnå ønskede verdier for alle utgangene må du finne en passende kombinasjon av pådrag.

Når du stiller inn dusjen må du prøve og feile litt for å få til det du ønsker. Først skrur du på litt kaldt vann. Deretter skrur du på litt varmt vann for å få passe temperatur. Det kommer kanskje litt lite vann, så du skrur på litt mer kaldt vann. Da blir vannet litt for kaldt, og du må øke mengden varmt vann også. Slik holder du på inntil du har både passelig temperatur og mengde.