I det forrige kapittelet lærte du litt om hva en industriell kjemisk prosess er. Nå skal vi gå litt mer i dybden og forsøke å forstå sammenhengene i slike prosesser. Det er viktig for både operatører og ingeniører å vite hva som skjer med produktet når råvarene eller prosessen endres.

Hva skjer om du forsøker å leve på bare vann og vitaminpiller? Hva skjer om du forsøker å kjøre en bensinmotor på diesel? Hva skjer om du steker brødet på 100°C i stedet for 180°C? Hva skjer om du kutter ut det biologiske rensetrinnet i avløpsrensingen?

Mål: Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du kunne:

  • forstå hva som er pådrag og utganger i prosesser og enhetsoperasjoner
  • forstå hva som menes med samvirkninger
  • forstå hva som menes med prosessforstyrrelser
  • forstå hva som menes med kvalitet
  • finne enkle sammenhenger mellom prosess og kvalitet
  • forstå hva en modell er
  • operere en fabrikksimulator
  • føre loggbok