• En prosess er en systematisk rekke av handlinger som påføres en råvare slik at den til slutt ender opp som et produkt.
  • En kjemisk prosess involverer en eller flere kjemiske reaksjoner på vei fra råvare til produkt.
  • En enhetsoperasjon er et enkeltstående steg i en prosess. For å kunne lage det ønskede produktet er en prosess som regel satt sammen av mange enhetsoperasjoner.
  • Et flytskjema er en skjematisk presentasjon av en prosess.
  • Med sikkerhet menes at mennesker, miljøet og materielle verdier ikke skal være utsatt for uakseptabel risiko.