Et av de viktigste hjelpemidlene vi har for å forstå prosesser er flytskjemaer. Disse gir en grafisk fremstilling av prosessen. Enhetsoperasjoner blir oftest fremstilt som bokser eller enkle tegninger av prosessutstyr, og disse er koblet sammen med linjer som angir transportretningen.

Et flytskjema er en skjematisk presentasjon av en prosess.

At noe er «skjematisk» betyr at det er en symbolsk og forenklet fremstilling. Det er viktig at flytskjemaene ikke blir for detaljerte, da mister man lett oversikten. Og det er jo nettopp oversikt man vil ha, derfor bør vi alltid forenkle så mye som mulig. Senere skal vi lære om en annen type diagram: P&ID. I motsetning til flytskjemaer skal P&ID være så detaljerte som mulig.

P&ID er en forkortelse for “Piping and Instrumentation Diagram”. Du lærer mer om P&ID i kapitlet Reguleringsteknikk.

Fordøyelsesprosessen

La oss ta en titt på prosessen vi nettopp har gjennomgått (fordøyelsesprosessen). Vi bytter ut de indre organene med utstyr som vanligvis brukes i prosessindustrien og får skjemaet som er vist her.

  1. Miksing: Prosessen starter med knusing av maten, samtidig som den blandes med et enzym.
  2. Transport: Maten transporteres til magesekken, via spiserøret. Det er to ventiler på dette røret.
  3. Reaktor: I magesekken gjøres det meste av den kjemiske bearbeidingen.
  4. Nøytralisering: Magesyren nøytraliseres ved at det tilsettes en base.
  5. Absorbsjon: I tarmen absorberes produktene.
  6. Transport til kunde: Blodet sørger for at produktene kommer dit de skal (cellene i kroppen)
  7. Avfallshåndtering: Avfallet deponeres på en forsvarlig måte.

Vanlige symboler

Når du tegner flytskjemaer er hensikten å skaffe seg en oversikt over prosessen og kunne se sammenhengen mellom de ulike enhetsoperasjonene. Flytskjemaene kan tegnes med bokser (med en beskrivende tekst inne i boksen) eller med enkle symboler som forestiller de ulike prosessenhetene.

Nedenfor finner du en oversikt over noen vanlige symboler som blir brukt i kjemisk prosessindustri. Det finnes mange flere, men ofte bruker man bare firkantede bokser. Det viktigste er at flytskjemaet er enkelt å forstå!

SymbolForklaring
Indikerer koblinger og transportretning mellom prosessenheter. Transporten kan for eksempel gjøres i rør eller på transportbånd.
Ventil
Sentrifugalpumpe
Kompressor
Tank (åpen)
Tank (lukket)
Mikser
Destillasjonstårn
Absorbsjonstårn eller reaktor
Reaktor med røring og kjøling/oppvarming
Varmeveksler
Her er noen aktuelle videoer på YouTube for denne siden: