Kjemisk prosessindustri gir oss byggesteinene til en rekke produkter som vi er helt avhengige av i vårt moderne samfunn. Medisiner, klær, drikkeflasker, drivstoff og mange ulike byggematerialer har sitt utgangspunkt i kjemiske prosesser. Uten den kjemiske prosessindustrien hadde hverdagen din sett veldig annerledes ut!

Mål: Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du kunne:

  • forstå hva en prosess er
  • gjenkjenne enhetsoperasjoner
  • kunne tegne enkle prosessflytskjemaer
  • vite hva som menes med sikkerhet i prosessanlegg