Hva er egentlig en kjemisk prosess? Hva foregår i slike prosesser, og hvordan styrer man dem? Og hva slags utstyr bruker man? Dette er bare noen av spørsmålene du får svar på i boka “Introduksjon til kjemisk prosessindustri”.

Boka er tenkt brukt på Vg1 teknikk og industriell produksjon, og er fritt tilgjengelig på dette nettstedet.

I boka gjøres det mye bruk av datamaskiner, og til alle øvingene i boka finner du gratis simulatorer på nettet.

Kjemisk prosessindustri gir oss byggesteinene til en rekke produkter som vi er helt avhengige av i vårt moderne samfunn. Medisiner, klær, drikkeflasker, drivstoff og mange ulike byggematerialer har sitt utgangspunkt i kjemiske prosesser. Uten den kjemiske prosessindustrien hadde hverdagen din sett veldig annerledes ut!